Samen met aannemer A.C. Borst Bouw gaan we 39 woningen in de Zeeheldenbuurt opknappen. Naast onderhoud is er veel aandacht voor het verduurzamen van de woningen. Nadruk ligt daarbij op het vergroten van het wooncomfort, de isolatie en de ventilatie. In januari 2021 zijn we gestart met de binnenwerkzaamheden uit. Daarna volgt het buitenwerk.

In het Houtvaartkwartier in Haarlem West werkt Elan Wonen aan het onderhoud van 39 eengezinswoningen. Bij 26 woningen voeren we ook energiebesparende maatregelen uit. Het gaat om huurwoningen aan de Jan Evertsenstraat, Trompstraat en Banckertstraat.

Wat gaan we precies doen?

Bij bewoners die hebben ingestemd met het project worden onderstaande verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd:

Verduurzamingsmaatregelen

  • De spouwmuren worden geïsoleerd.

  • De daken worden vanaf de binnenzijde geïsoleerd.

  • Onder de vloer wordt isolatie aangebracht.

  • Aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem.

  • Voorziening maken voor elektrisch koken.

Daarnaast kunnen bewoners ook kiezen voor zonnepanelen op hun dak.

Onderhoud woningen

Bij alle 39 woningen worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook bij huurders die niet hebben ingestemd met het project. Het onderhoud omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het voegwerk en lood van de schoorstenen wordt vervangen.

  • De dakgoten worden geschilderd.

  • De voordeuren worden vervangen.

Samenwerkingspartner

A.C. Borst Bouw voert de werkzaamheden uit.

Planning

  • Start renovatie: januari 2021

  • Oplevering laatste woning: juli 2021

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.