In het noordwestelijke deel van Schalkwijk bevindt zich de Boerhaavewijk, een kenmerkende jaren '60 wijk waar flats het stadsbeeld domineren. Elan Wonen beheert 3 complexen aan de Louis Pasteurstraat en Roordastraat, bestaande uit in totaal 84 woningen. Het gaat om de woningen Louis Pasteurstraat 2 t/m 112 en 116 t/m 142 en Roordastraat 2 t/m 28 (even nummers). Momenteel staan deze woningen op het punt om plaats te maken voor 179 nieuwbouwappartementen, bestaande uit 155 sociale huurwoningen en 24 woningen in het middeldure segment.


Het ontwerpproces voor de nieuwbouw

Samen met gemeente Haarlem en FARO Architecten heeft Elan Wonen de voorwaarden en eisen voor de nieuwbouwwoningen in de Louis Pasteurstraat en Roordastraat onderzocht. De architect heeft een eerste ontwerpvoorstel uitgewerkt waarin de omvang en vorm van de nieuwbouw en inpassing in de locatie centraal staat. Deze eerste aanzet van het stedenbouwkundig plan is in september 2020 aan de wijkraad Boerhaavewijk gepresenteerd en in december 2020 aan de buurt. De gemeentelijke randvoorwaarden, eisen en wensen waaraan de nieuwe gebouwen en de openbare ruimte van Project Pasteur moeten voldoen zijn uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Het SPvE is in december 2022 vastgesteld in de gemeenteraad. Het Voorlopig Ontwerp (VO) is uitgewerkt en op 27 juli aan de buurt gepresenteerd.

Er komen drie gebouwen

Blok A: Dit blok ligt aan de Louis Pasteurstraat en telt 5 verdiepingen. Dit gebouw biedt ruimte aan 62 appartementen.
Blok B: In het verlengde van blok A ligt blok B, ook aan de Louis Pasteurstraat. Dit blok telt ook 53 appartementen. Daarnaast komt hier het kantoor en de woonwinkel van Elan Wonen. De bouwhoogte is ook 5 verdiepingen.
Blok C: In de Roordastraat komt het derde blok met ongeveer 64 appartementen.
Dit gebouw van 4 verdiepingen heeft een carrévorm.

Meedenkgroep 

Wij vinden het belangrijk om onze huurders en omwonenden te informeren en in de gelegenheid te stellen mee te denken of ideeën in te brengen. In december 2020 hebben wij bewoners en omwonenden gevraagd om zich op te geven voor de meedenkgroep. Inmiddels is de meedenkgroep van start gegaan. Naast bewoners zijn ook leden van de wijkraad, sociaal wijkteam, gemeente Haarlem, bewonersraad het projectteam van Elan Wonen aangesloten. De meedenkgroep is betrokken bij het ontwerp dat de architect maakt en denkt mee over afspraken over bijvoorbeeld onderhoud aan de woningen, herhuisvesting, tijdelijke huisvesting, terugkeermogelijkheden, vergoedingen, ondersteuning. Daarnaast komt de inrichting van het openbaar gebied aan bod.

Sociaal Project Plan

Over de aanpak rond de sloop wil Elan Wonen goede afspraken maken met de huurders. Die afspraken hebben we vastgelegd een Sociaal Project Plan (SPP). Hierin worden de rechten en plichten van huurder en verhuurder opgeschreven. De sociaal projectbegeleider bespreekt het SPP met de bewoners. Zo weten huurders wat ze te wachten staan, wat zij moeten doen en wat hun rechten zijn.


We voeren onderzoeken uit op de ontwikkellocatie

Ter voorbereiding op de nieuwbouw hebben we in de omgeving van de bestaande flats verschillende onderzoeken laten uitvoeren:

  • Parkeeronderzoek

  • Flora en fauna onderzoek

  • Bodemonderzoek

  • Bomeninventarisatie

  • Archeologisch onderzoek

De uitkomsten van die onderzoeken zijn van belang voor de nieuwbouwplannen.

Planning

De sloop staat voor medio 2024 op de planning.  En de oplevering van de nieuwbouw begin 2026.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Op de pagina met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen die wij regelmatig krijgen. Of neem contact op met onze Klantenservice op (023) 515 98 59.