Elan Wonen onderzoekt hoe we de woningen in de Talmastraat en Kadijk in Heemstede toekomstbestendig kunnen maken. Dat wil zeggen: klaar voor een gasloze manier van verwarmen. We onderzoeken 2 belangrijke opties: renovatie of sloop met vervangende nieuwbouw. Elan Wonen wil in nauwe samenwerking met bewoners komen tot een keuze.

Samen met bewoners

Bewoners zijn tijdens een bijeenkomst in september 2023 geïnformeerd over het proces voor de aanpak van deze woningen. De afgelopen maanden heeft Elan Wonen een analyse van de woningen gemaakt en daar zijn 4 scenario’s uitgekomen:

 • Renovatie in bewoonde staat

 • Renovatie in onbewoonde staat (met of zonder behoud huurovereenkomst)

 • Sloop/nieuwbouw - zelfde aantal woningen terugbouwen

 • Sloop/nieuwbouw - meer woningen terugbouwen

Elan Wonen wil het definitieve plan niet alleen ontwikkelen, maar gaat samen met een bewonersafvaardiging de scenario’s verder uitwerken en bespreken. Hiervoor zijn 4 bewoners door de buurt geselecteerd. Zij vormen samen met medewerkers van Elan Wonen de projectgroep. In de komende periode gaan zij de mogelijke scenario's met elkaar onderzoeken.

Stappenplan scenariokeuze

 1. 1

  2 bijeenkomsten met de projectgroep in 2023

 2. 2

  Extra bijeenkomsten projectgroep in 2024

 3. 3

  Inloopbijeenkomst voor alle bewoners

 4. 4

  Bijeenkomst met projectgroep voorbereiden - advies aan bestuurder

 5. 5

  Voorkeursscenario voorleggen aan bestuurder

 6. 6

  Bewoners informeren over scenario besluit

Uitgevoerde onderzoeken

 • 2019 Opname energielabels

 • 2021 Woonbelevingsonderzoek

 • 2021 - 2022 Bouwkundige onderzoeken

Participatie en communicatie

 • Aankondiging project aan bewoners- April 2023

 • Bewonersbijeenkomst- September 2023

 • Introductiebijeenkomst selectie projectgroep - Oktober 2023

 • Bijeenkomst 1 met projectgroep - Oktober 2023

 • Bijeenkomst 2 met projectgroep - December 2023

 • Bijeenkomst 3 met projectgroep - Januari 2024

 • Bijeenkomst 4 met projectgroep - Januari 2024

 • Bijeenkomst 5 met projectgroep - Febuari 2024

 • Inloopbijeenkomst voor bewoners - Maart 2024

Nieuwsbrieven

Gedurende het gehele project houden wij bewoners via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen. 


Bewonersbijeenkomst maart 2024