In het Haarlemse Meerwijk onderzoekt Elan Wonen de mogelijkheden voor het toevoegen van woningen aan bestaande flats. Het gaat om 4 flats aan de Albert Schweitzerlaan, Aletta Jacobsstraat, Cornelia de Langestraat, Florence Nightingalestraat.

Woningtekort

Haarlem heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. Daarom bouwen we woningen op nieuwe locaties. Daarnaast kijken wij naar mogelijkheden om woningen toe te voegen op en rond bestaande gebouwen. Elan Wonen ziet kans om 4 flats in Meerwijk uit te breiden met nieuwe 2- en 3-kamerwoningen.

Extra woningen op verschillende plekken in de flat

De woningen willen we op 3 manieren toevoegen:

  • Optopwoningen: een extra verdieping op de lage flats;

  • Tussenwoningen: in de ‘lege’ beuk naast het trappenhuis;

  • Plintwoningen: op de begane grond.

    Door het toevoegen van de woningen in de onderste rand van het gebouw komen de garageboxen te vervallen. Elan Wonen is van mening dat door het toevoegen van woningen en voortuinen de begane grond aantrekkelijker wordt en veiliger.

Status van het bouwplan

Het plan is om 82 woningen bij te bouwen in de 4 flats. Maar waar komen die exact? Het toevoegen van woningen aan de bestaande flats is een hele puzzel. De architect heeft een studie gedaan naar de verschillende mogelijkheden. In een schetsontwerp is aangegeven waar en op welke plekken het mogelijk is om woningen toe te voegen. Dit hebben we met de Meedenkgroep besproken. Het plan is daarna aangepast. Verder hebben we onderzocht of de constructie de woningen kan dragen. In de komende periode gaan wij de aanvraag voor de bouwvergunning voorbereiden. In mei 2023 vraagt Elan Wonen de bouwvergunning aan. Ook zijn we in gesprek met de gemeente over de parkeeroplossing en de inrichting van het openbaar gebied.

Meedenkgroep van start

Eind 2021 zijn de bewoners van de 4 flats en huurders van de garageboxen geinformeerd over de plannen. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om mee te denken over het plan. Inmiddels is de Meedenkgroep een aantal keer bij elkaar gekomen. De Meedenkgroep wordt betrokken bij de planvorming en denkt mee over afspraken met de aannemer zodat overlast voor bewoners zo beperkt mogelijk blijft. 

Bewonersbijeenkomsten

In juni 2022 heeft Elan Wonen kleinschalige bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners van de 4 flats. Tijdens deze bijeenkomsten heeft Elan Wonen het plan toegelicht en konden bewoners vragen stellen. Nieuwsgierig naar wat er is verteld tijdens de bijeenkomst? Klik hier voor de opname van de presentatie. Gedurende het gehele project houden wij bewoners via nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Meer informatie

Tijdens de bewonersbijeenkomsten werden goede en kritische vragen gesteld. Deze vragen & antwoorden kunt u hier lezen. Heeft u een andere vraag? Neem dan op met onze Klantenservice op (023) 515 98 59.